Vacancy

Application-form-for-vacancy

दर्ता अधिकारीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७८-१२-१८

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०७९/०९/२९ 

नर्सिङ अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९-१०-०३

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०७९/११/०४

फार्मेसी अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९/१२/०८

 

निम्न पदहरुको अन्तिम नतिजाहरु प्रकाशित मिति २०७९-०९-०१:

1. Medical Officer 8th Level Final Result

2. Health Economics 8th Level Final Result

3. IT Developer 8th Level Final Result

4. CA 8th Level Final Result

5. Medical Lab Technologist 7th Level Final Result

6. Health Education Officer 7th Level Final Result

7. IT Assistant 5th Level Final Result

 

निम्न पदहरुको लिखित नतिजाहरु प्रकाशित मिति २०७९-०९-०३:

Nursing Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03

Pharmacy Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03

Public Health Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03

स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९-०९-०५

पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2079-09-07

 

निम्न पदहरुको अन्तिम नतिजाहरु प्रकाशित सम्बन्धि सूचना मिति २०७९-०९-१०:

1. Nursing Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10

2. Pharmacy Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10
3. Public Health Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10

 

पाठ्यक्रमहरु:

1. Health Economics Syllabus 9th Level

2. CA Syllabus 8th Level
3. Health Economics 8th Level
4. Medical Officer 8th Level
5. IT Developer 8th Level
6. Nursing Officer 7th Level
7. Pharmacy Officer 7th Level
8. Public Health Officer 7th Level
9. Health Education Officer 7th Level
10. Medical Lab Technologist 7th Level
11. IT Assistant 5th Level

Share on