सेवा प्रदायक
Reset
क्र.न. प्रदेश जिल्ला पुरा नाम फोन न. ठेगाना वार्ड न.
1 प्रदेश न. ३ काठमाडौँ जिल्ला बिर अस्पताल काठमाडौं
2 प्रदेश न. ३ काठमाडौँ जिल्ला Kathmandu टेकु ,काठमाडौं, नेपाल