सुदुरपश्चिम प्रदेश

सुदुरपश्चिम प्रदेश  विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क इमेल जिल्ला कार्यालयको नम्बर
रमेन्द्र प्रसाद कुश्वाहा प्रदेश संयोजक 9855048301 supainfo@hib.gov.np धनगढ़ी 091-522143
दीपक बिष्ट दर्ता अधिकारी 9848475078 deepakbista65@gmail.com कैलाली
अनमोल रावल दर्ता अधिकारी 9848557822 anmol.rawal49223@gmail.com कैलाली
जानकी मिश्र दर्ता अधिकारी 9848879097 mrsjanaki9848@gmail.com कैलाली
बिमला ओझा दर्ता अधिकारी 9868433334 bimalaojha34@gmail.com कैलाली
सुन्दर लाल चौधरी दर्ता अधिकारी ९८४८५०२१३८ sundar33chaudhary@gmail.com  कैलाली
सीता क्षेत्री दर्ता अधिकारी ९८६८८९५०७७ sitakshetri77@gmail.com कैलाली
जमन सिह बडाल दर्ता अधिकारी 9844811734 jamanbadal2018@gmai.com बैतडी 095-520622
दिपक बहादुर धामी दर्ता अधिकारी ९८०६४९३५०५ deepakdhami1602@gmail.com बैतडी
१० मनकला  कु. न्यौपाने दर्ता अधिकारी 9865836243 mankalaneupane50@gmail.com अछाम 097-620016
११ तारामान कुमाल दर्ता अधिकारी 9848409019 taramankc100@gmail.com अछाम
१२ तारा कु. रोकाया दर्ता अधिकारी 9868938526 rokayatara01@gmail.com बाजुरा 097-541323
१३ भवान सिह धामी दर्ता अधिकारी 9865825528 bhawansingh2074@gmail.com बझांग 092-421488
१४ जनकराज जोशी दर्ता अधिकारी 9848732855 joshijanak2048@gmail.com बझांग
१५ मनोज जोशी दर्ता अधिकारी ९८६५६९०५०४ joshi.manoj1171@gmail.com बझांग
१६ ललित जोशी दर्ता अधिकारी 9848751384 lalitchaupati@gmail.com कञ्चनपुर 099-520602
१७ निर्मला कु. थापा दर्ता अधिकारी 9848492764 nirmalarawal60@gmail.com कञ्चनपुर
१८ खगेन्द्र भट्ट दर्ता अधिकारी 9848810407 khagendrab34.eo.hib@gmail.com कञ्चनपुर
१९ दिपक सिह क्षेत्री दर्ता अधिकारी 9848877296 kshetrideepak99@gmail.com दार्चुला 093-420381
२० इश्वरी धामी दर्ता अधिकारी 9862475017 ishwaridhami47@gmail.com दार्चुला
२१ धिरेन्द्र धामी दर्ता अधिकारी ९८४८८५६१४४ dhirendradhami85@gmail.com  दार्चुला
२२ देवराज जोशी दर्ता अधिकारी 9843474249 dr.joshidev@mail.com डडेल्धुरा 096-410119
२३ जय सिह साउद दर्ता अधिकारी 9869426072 jaysinghhib@gmail.com डडेल्धुरा
२४ ईश्वरदत्त जोशी दर्ता अधिकारी 9848856257 ishwarjoshi9876@gmail.com डडेल्धुरा
२५ हेमराज जोशी दर्ता अधिकारी 9849575570 hemrajjoshiyuvi@gmail.com  डोटी 094-412294
२६ केशव राज ओझा दर्ता अधिकारी 9843445258 keshabojha3@gmail.com डोटी
२७ राज कला गिरी का.स. 9868477966   धनगढ़ी ०९१-५२२१४३

 

शेयर गर्नुहोस्