सुदुरपश्चिम प्रदेश

सुदुरपश्चिम प्रदेश  विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क इमेल जिल्ला कार्यालयको नम्बर
1 जनक बहादुर साउद प्रदेश संयोजक 9858785546 janaksaud2010@yahoo.com/ jsaud02@gmail.com कैलाली 091-522143
2 दीपक बिष्ट दर्ता अधिकारी 9848475078 deepakbista65@gmail.com कैलाली
3 अनमोल रावल दर्ता अधिकारी 9848557822 anmol.rawal49223@gmail.com कैलाली
4 जानकी मिश्र दर्ता अधिकारी 9848879097 mrsjanaki9848@gmail.com कैलाली
5 बिमला ओझा दर्ता अधिकारी 9868433334 bimalaojha34@gmail.com कैलाली
6 जयकला रावल  सि.अहेव 9848625225 jayakala.rawal555@gmail.com कैलाली
7 राज कुमारी चौधरी  का.स.     कैलाली
8 जमन सिह बडाल दर्ता अधिकारी 9844811734 jamanbadal2018@gmai.com बैतडी 095-520622
9 इश्वरी धामी दर्ता अधिकारी 9749508363 eshwaridhami004@gmail.com बैतडी
10 तारामान कुमाल दर्ता अधिकारी 9848409019 taramankc100@gmail.com अछाम 097-620016
11 मनकला  कु. न्यौपाने दर्ता अधिकारी 9865836243 mankalaneupane50@gmail.com अछाम
12 तारा कु रोकाया दर्ता अधिकारी 9868938526 rokayatara01@gmail.com बाजुरा 097-541323
13 भवान सिह धामी दर्ता अधिकारी 9865825528 bhawansingh2074@gmail.com बझांग 092-421488
14 खगेन्द्र भट्ट दर्ता अधिकारी 9848810407 khagendrab34.eo.hib@gmail.com बझांग
15 ललित जोशी दर्ता अधिकारी 9848751384 lalitchaupati@gmail.com कञ्चनपुर 099-520602
16 निर्मला कु.थापा दर्ता अधिकारी 9848492764 nirmalarawal60@gmail.com कञ्चनपुर
17 दिपक सिह क्षेत्री दर्ता अधिकारी 9848877296 kshetrideepak99@gmail.com दार्चुला 093-420381
18 पुष्पराज जोशी दर्ता अधिकारी 9848701070 pusp701010@gmail.com दार्चुला
19 देवराज जोशी दर्ता अधिकारी 9843474249 dr.joshidev@mail.com डडेल्धुरा 096-410119
20 जयसिह साउद दर्ता अधिकारी 9869426072 jaysinghhib@gmail.com डडेल्धुरा
21 जनकराज जोशी दर्ता अधिकारी 9848732855 joshijanak2048@gmail.com डोटी 094-412294
22 केशब राज ओझा दर्ता अधिकारी 9843445258 keshabojha3@gmail.com डोटी
23 हेमराज जोशी हे अ 9849575570 hemrajjoshi880@gmail.com डोटी
शेयर गर्नुहोस्