सुदुरपश्चिम प्रदेश

सुदुरपश्चिम प्रदेश  विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद इमेल जिल्ला कार्यालयको नम्बर
रमेन्द्र प्रसाद कुश्वाहा प्रदेश संयोजक supainfo@hib.gov.np धनगढ़ी 091-522143
दीपक बिष्ट दर्ता अधिकारी kailali@hib.gov.np कैलाली
अनमोल रावल दर्ता अधिकारी kailali@hib.gov.np कैलाली
जानकी मिश्र दर्ता अधिकारी kailali@hib.gov.np कैलाली
बिमला ओझा दर्ता अधिकारी kailali@hib.gov.np कैलाली
सुन्दर लाल चौधरी दर्ता अधिकारी kailali@hib.gov.np कैलाली
सीता क्षेत्री दर्ता अधिकारी kailali@hib.gov.np कैलाली
जमन सिह बडाल दर्ता अधिकारी baitadi@hib.gov.np बैतडी 095-520622
दिपक बहादुर धामी दर्ता अधिकारी baitadi@hib.gov.np बैतडी
१० मनकला  कु. न्यौपाने दर्ता अधिकारी mankalaneupane50@gmail.com अछाम 097-620016
११ तारामान कुमाल दर्ता अधिकारी taramankc100@gmail.com अछाम
१२ तारा कु. रोकाया दर्ता अधिकारी bajura@hib.gov.np बाजुरा 097-541323
१३ भवान सिह धामी दर्ता अधिकारी bhawansingh2074@gmail.com बझांग 092-421488
१४ जनकराज जोशी दर्ता अधिकारी joshijanak2048@gmail.com बझांग
१५ मनोज जोशी दर्ता अधिकारी joshi.manoj1171@gmail.com बझांग
१६ ललित जोशी दर्ता अधिकारी lalitchaupati@gmail.com कञ्चनपुर 099-520602
१७ निर्मला कु. थापा दर्ता अधिकारी nirmalarawal60@gmail.com कञ्चनपुर
१८ खगेन्द्र भट्ट दर्ता अधिकारी khagendrab34.eo.hib@gmail.com कञ्चनपुर
१९ दिपक सिह क्षेत्री दर्ता अधिकारी kshetrideepak99@gmail.com दार्चुला 093-420381
२० इश्वरी धामी दर्ता अधिकारी ishwaridhami47@gmail.com दार्चुला
२१ धिरेन्द्र धामी दर्ता अधिकारी dhirendradhami85@gmail.com  दार्चुला
२२ देवराज जोशी दर्ता अधिकारी dr.joshidev@mail.com डडेल्धुरा 096-410119
२३ जय सिह साउद दर्ता अधिकारी jaysinghhib@gmail.com डडेल्धुरा
२४ ईश्वरदत्त जोशी दर्ता अधिकारी ishwarjoshi9876@gmail.com डडेल्धुरा
२५ हेमराज जोशी दर्ता अधिकारी hemrajjoshiyuvi@gmail.com  डोटी 094-412294
२६ केशव राज ओझा दर्ता अधिकारी keshabojha3@gmail.com डोटी
२७ राज कला गिरी का.स.   धनगढ़ी ०९१-५२२१४३

 

शेयर गर्नुहोस्