प्रदेश न. २

प्रदेश न. २ विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क नम्बर ईमेल जिल्ला कार्यालयको नम्बर
1 रमेन्द्र प्रसाद कुश्वाहा प्रदेश संयोजक ९८५५०४८३०१ rabinkush127@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प़देश कार्यालय, जनकपुर ९८५५०४८३०१
2 महेश प्रसाद ठाकुर प्रदेश संयोजक ९८५५०३५५२३ thakurmp731@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प़देश कार्यालय, जनकपुर ९८५५०३५५२३
3 चन्दन शाह दर्ता अधिकारी ९८१२०२२०४४ chandancipt2014@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, धनुषा  
4 पशुपति नारायण चौधरी दर्ता अधिकारी ९८४२८४१६८० chaudharypashupati62@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सिराहा ०३३-५६०१६२
5 सम्झना कुमारी साह दर्ता अधिकारी ९८६६३२०७०५ sanjusah915@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सिराहा ०३३-५६०१६३
6 भोगेन्द्र कुमार साह दर्ता अधिकारी ९८४३५९५९५७ sahabhogendra@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सिराहा ०३३-५६०१६३
7 पप्पु कुमार यदव दर्ता अधिकारी ९८६०३६१४५८ pappu210337@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, महोतरी  
8 छोटेलाल पासवान दर्ता अधिकारी ९८४३०१६३९२ chhotelalp691@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, रौतहट ०५५-५२०४६१
9 कामेश्वर साह दर्ता अधिकारी ९८४४४४७४३९ sahkameshwar68@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, रौतहट ०५५-५२०४६२
10 प़दिप कुमार गुप्ता दर्ता अधिकारी ९८४११४०४८७ pradeepkumargupta390@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, रौतहट ०५५-५२०४६३
11 संजय कुमार साह दर्ता अधिकारी ९८४५४७६९६२ shasanjay051@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, रौतहट ०५५-५२०४६४
12 हरिश प्रसाद पन्त दर्ता अधिकारी ९८६१७११५०४ hpant57prasad@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, पर्सा ०५१-५२७००१
13 रेखा गौतम उप़ेती दर्ता अधिकारी ९८४५४०५४५६ upretirekha763@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, पर्सा ०५१-५२७००२
14 नरेश शाह दर्ता अधिकारी ९८५८७५२०६५ shahnaresh19@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, पर्सा ०५१-५२७००३
15 नागेश्वर महतो दर्ता अधिकारी ९८४२८२५१३२ ngmahato4567@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सप्तरी  
16 ललित परिहस्त दर्ता अधिकारी ९८४२८३०३८६ lalitparihast@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सप्तरी  
17 रामबिलास चौधरी दर्ता अधिकारी ९८०४७२६५४४ rambilashchadhary37@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सप्तरी  
18 चेतन घिमिरे दर्ता अधिकारी ९८४३७७७६९४ cg9843777694@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सर्लाही  
19 जयकिशोर पण्डित दर्ता अधिकारी ९८४४३२३९७१ jaypandit736@gmai.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सर्लाही  
20 दिनेश साह दर्ता अधिकारी ९८६५०१६७२८ dinesh980@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, बारा  
21 रुस्तम अंसारी दर्ता अधिकारी ९८०४२१७७३८ rustam4u2u@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, बारा  
22 चन्द़ेव दास कार्यालय सहयोगी ९८४४४१८४४४ cdas76032@gmail.com स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प़देश कार्यालय, जनकपुर  
शेयर गर्नुहोस्