प्रदेश न. २

प्रदेश न. २ विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क इमेल जिल्ला कार्यालयको नम्बर
महेश प्रसाद ठाकुर प्रदेश संयोजक ९८५५०३५५२३ thakurmp731@gmail.com प्र.का. जनकपुर  
रमेन्द्र प्रसाद कुश्वाहा प्रदेश संयोजक ९८५५०४८३०१ rabinkush127@gmail.com प्र.का. जनकपुर  
श्री श्याम गिरी बैद्द ९८४४०२१२७६ shyam.jnkpur@gmail.com महोत्तरी  
पशुपति नारायण चौधरी दर्ता अधिकारी ९८४२८४१६८० chaudharypashupati62@gmail.com सिरहा ०३३-५६०१६२
भोगेन्द्र कुमार साह दर्ता अधिकारी ९८४३५९५९५७ sahabhogendra@gmail.com सिरहा
सम्झना कुमारी साह दर्ता अधिकारी ९८६६३२०७०५ sanjusah915@gmail.com सिरहा
हरिश प्रसाद पन्त दर्ता अधिकारी ९८६१७११५०४ hpant57@gmail.com पर्सा ०५१-५२७००१
मिरा भुजेल  दर्ता अधिकारी ९८४४२९०५५१ mirabhujel2013@gmail.com पर्सा
कामेश्वर  साह दर्ता अधिकारी ९८४४४४७४३९ sahkameshwar68@gmail.com रौतहट ०५५-५२०४६१
१० चन्देश्वर दास का.स. ९८४४४१८४४४ cdas76032@gmail.com प्र.का. जनकपुर  
शेयर गर्नुहोस्