प्रदेश न. १

प्रदेश १ विवरण

क्र.स. कार्यालय कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क इमेल
1 १नं.प्रदेश कार्यालय,बिराटनगर दुर्गा प्रसाद आचार्य प्रदेश संयोजक ९८५१२३५३७७ durga_acharya59@yahoo.com
dpacharya777@gmail.com
2   महेश पोखरेल सुचना अधिकारी ९८५२०५६७४४ mpokharel777@gmail.com
3 मोरगं लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ दर्ता अधिकारी ९८५२०३०३३७ laxmishrestha2031@gmail.com
4   दिलिप पोखरेल दर्ता अधिकारी ९८४१४४०४६८ dilippokhrel2008@gmail.com
5   सन्देश राई दर्ता अधिकारी ९८१६३८४५७७ sandeshcr113@gmail.com
6 झापा बद्री बराल दर्ता अधिकारी ९८५२६७०५९४ mydamak4ever@gmail.com
7   सुमिता आचार्य दर्ता अधिकारी ९८४४६३५३०४ acharyasunita022@gmail.com
8   राधा रिमाल अधिकारी दर्ता अधिकारी ९८४२७९६६०० radha.rimaladhikari@gmail.com
9   लक्ष्मी कडेल दर्ता अधिकारी ९८४१८८८१७५ cdslaxmi@gmail.com
10   पुष्पराज भट्टराई दर्ता अधिकारी ९८४२६९२२३५ bhattaraipusparaj46@gmail.com
11 ईलाम  खोमराज अधिकारी दर्ता अधिकारी ९८५२६८०३६० adhikarikhem98@gmail.com
12   जानुका शर्मा दर्ता अधिकारी ९८४९९१२३८५ jamu.sapkota@gmail.com
13 सुनसरी  सुवास कुमार लम्साल दर्ता अधिकारी ९८५२०५०१९६ lamsalsubashkumar@gmail.com
14   ज्योति राना दर्ता अधिकारी ९८१६३८८२५३ me.jyoti2046@gmail.com
15 ओखलढुगां सुदीप कार्की दर्ता अधिकारी ९८४०७४७९८५ sudip.karki984074@gmail.com
16 संखुवासभा मन्जु तामागं दर्ता अधिकारी ९८६१४५४८७५ tmgmanju53@gmail.com
17 सोलुखुम्बु प्रदीपबाबु बस्नेत दर्ता अधिकारी ९८४२४०५०३४ basnetpradip72@gmail.com
18 भोजपुर  रमेश दाहाल दर्ता अधिकारी ९८४२२९१२५४ rms.dahal.99@gmail.com
19 खोटाङ स्मृति ढकाल दर्ता अधिकारी ९८४३२६२५६५ mayalu_smr@yahoo.com
20   सन्तोष दाहाल दर्ता अधिकारी ९८४२४१३३०५ santoshdahal2748@gmail.com
21 तेह्रथुम जोनी खापुगं दर्ता अधिकारी ९८४२५८९९१७ joni42058@gmail.com
22 उदयपुर हिमालय पौडेल दर्ता अधिकारी ९८४२९३४८८७ paudelhimal2@gmail.com
23   तारा देबी राई दर्ता अधिकारी ९८५४०४५००६ tararai039@gmail.com
24 ताप्लेजुगं सुर्यमान ओख्राबु दर्ता अधिकारी ९७४२६९४३१६ suryaokhrabu@gmail.com
25   इश्बरी प्रसाद निरौला दर्ता अधिकारी ९८४२६४०१५५ ipniraula24@gmail.com
26 धनकुटा दुर्गा बहादुर  बस्नेत दर्ता अधिकारी ९८५२०५०३९२ durgapc11@gmail.com
27   सन्तोष कुमार शाह दर्ता अधिकारी ९८६३३८६८७५ santoshshah4950@gmail.com
28 पांचथर पर्त बहादुर माखिम दर्ता अधिकारी ९८४२७०५९४७ makhimparta@gmail.com
29   सपना सम्बाहम्फे दर्ता अधिकारी ९८०६०४६९३९ samsapana2054@gmail.com
30 १नं.प्रदेश कार्यालय,बिराटनगर सुमित्रा चौधरी  का.स. ९८५२०६७९७७  
शेयर गर्नुहोस्