गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरु

गण्डकी प्रदेश  विवरण

क्र.स. कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क इमेल जिल्ला कार्यालयको नम्बर
जीवलाल खरेल प्रदेश संयोजक ९८५६०८२१४८ khareljibalal@gmail.com कास्की  
जमुनादेवी सापकोटा दर्ता अधिकारी ९८४९७७४८८९ jamu.sapkota@gmail.com  
खेमनारायण चौधरी दर्ता अधिकारी ९८५६०८२१४५ khemchaudhary010@gmail.com  
प्रतिक्षा अर्याल दर्ता अधिकारी ९८४६१११३९४ pratikshaaryal94@gmail.com  
बिष्णुमाया श्रेष्ठ दर्ता अधिकारी ९८६९६०८०८४ sth.bishnu11.bs@gmail.com  
दुर्गा पौडेल अ.न.मी. ९८४६०५५५४७ poudeldurga@gmail.com  
सुनिता पौडेल आचार्य का.स ९८६७८६४१६७    
नारायण प्रसाद पौडेल दर्ता अधिकारी ९८४१६८१५३१ narangpaudel@gmail.com बागलुंग  
उपेन्द्र बराल दर्ता अधिकारी ९८५७६६६७०१ baralupendra1933@gmail.com म्याग्दी  
१० बन्दना शर्मा दर्ता अधिकारी ९८४९२८९८७९ bandhuheaven15@gmail.com  
११ नवराज भट्टराई दर्ता अधिकारी ९८५६०६३०३० nabrajmotive@gmail.com तनहुँ  
१२ सिर्जना पोखरेल दर्ता अधिकारी ९८४६३७५५८० sirjanapokharel24@gmail.com  
१३ बिशाल लौडारी दर्ता अधिकारी ९८४६२४४०२५ bishal.laudari@gmail.com गोरखा  
१४ सरस्वती आचार्य दर्ता अधिकारी ९८४६५१३८८९ acharyasaraswoti53@gmail.com  
१५ ध्रुव हमाल दर्ता अधिकारी ९८४१८१००५४ hamaldhruba@gmail.com स्याङ्जा  
शेयर गर्नुहोस्