बोर्डको सदस्य
डा.उमा शंकर प्रसाद
डा.उमा शंकर प्रसाद अध्यक्ष
 • ९८०३५७५४५३
रमेश कुमार पोखरेल
रमेश कुमार पोखरेल कार्यकारी निर्देशक
 • ०१४१००२४२
डा. दिपेन्द्र रमन सिंह
डा. दिपेन्द्र रमन सिंह बोर्ड सदस्य
 • ९८५११२४४४१
डा. दिपेन्द्र कुमार यादव
डा. दिपेन्द्र कुमार यादव बोर्ड सदस्य
 • ९८५६०३३७८७
डा.सतिस कुमार देव
डा.सतिस कुमार देव बोर्ड सदस्य
 • ९८५१११०५९९
डा. अनिरा वैद्य
डा. अनिरा वैद्य बोर्ड सदस्य
 • ९८४१२७४१६७
प्रीती रमण
प्रीती रमण बोर्ड सदस्य
 • ९८४१२०३६९४